ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

11 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยฯ เพื่อพบปะ ชี้แจงนโยบายและสอบถามปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

ภาพข่าว