นวัตกรต้องรู้!! เชิญร่วมสัมมนา TRL คืออะไร?

เราจะวัดระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมของเราอย่างไร? สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักวิจัย มจพ. ที่สนใจ ร่วมสัมมนาออนไลน์ “Research TRL & Innovation Portfolio” 

 นวัตกรต้องรู้!! เชิญร่วมสัมมนา TRL คืออะไร?

 

TRL คืออะไร? 

เราจะวัดระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมของเราอย่างไร?

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักวิจัย มจพ. ที่สนใจ ร่วมสัมมนาออนไลน์ “Research TRL & Innovation Portfolio” ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พบกับการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- ขั้นตอน Research TRL and Innovation Portfolio
ผศ.ดร.พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์ 

 

 

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

 

 

ร่วมส่งนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการรวบรวมบัญชีนวัตกรรม มจพ. (Innovation Portfolio) โดยนำนวัตกรรมเข้ารับการประเมินวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างระดับของเทคโนโลยี (TRL) ที่มีอยู่ กับระดับของเทคโนโลยีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือภาคอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากนิด้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในบัญชีนวัตกรรม มจพ. (จำนวนจำกัด) คลิกที่นี่