กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนดแล้วส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง 

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6.25 ล้านบาท!! 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food tech)  เช่น

- นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
- นวัตกรรมการแปรรูปและการถนอมอาหาร
- นวัตกรรมแพลตฟอร์มและการประกอบอาหาร
- นวัตกรรมควบคุมคุณภาพอาหารและเทคโนโลยี
- นวัตกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหาร

โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2565

 ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารใบสมัครฯ และรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมฯ ได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง 

- รายละเอียดกิจกรรมฯ ( https://bit.ly/3srea1J )

- ใบสมัคร ( https://bit.ly/3K0hwyv )

- Project Proposal ( https://bit.ly/35yrpVo )

———————————————

**หมายเหตุ :

1. นิสิต นักศึกษา ที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ กับธนาคารออมสินในปี 2565

2. นิสิต นักศึกษา สามารถส่งใบสมัครฯ ที่ได้ Download และกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ที่ผู้ประสานงานกิจกรรมฯ ของแต่ละสถาบันการศึกษา