พื้นที่

-          สนับสนุนพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม อุปกรณ์สำนักงาน (ในราคาที่ลดหย่อนเป็นพิเศษ)