สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากใบหูเสือ

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากใบหูเสือ

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL5 องค์ประกอบที่สำคัญได้ถูกสาธิตในสภาวะที่ใกล้เคียงกับการใช้งานแล้ว
RESEARCHER TEAM: อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

TECHNOLOGY OVERVIEW

การผลิตผงโรยข้าวโดยนำสมุนไพรในท้องถิ่น คือ ใบหูเสือ ที่มีกลิ่นเหมือนใบออริกาโน ซึ่งมีสรรพคุณในการเพิ่มความอยากทานอาหารโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ นักวิจัยได้เพิ่มสารอาหารอื่นในผงโรยข้าวด้วย เช่น ปลาโอแห้ง งา เป็นต้น กระบวนการแปรรูปใบหูเสือใช้วิธีการอบแห้งสุญญากาศ (Vacuum Drying) เพื่อรักษาคุณค่าของสมุนไพรไว้

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

ผลิตภัณฑ์ใช้ในการรับประทานร่วมกับข้าวในลักษณะเดียวกันกับผงโรยข้าวของญี่ปุ่น

Share:

OTHER