หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าร์

หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าร์

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีพลังงาน
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL7 ผลของการพัฒนาขั้นสุดท้ายได้ถูกสาธิตในสภาวะการทำงานแล้ว
RESEARCHER TEAM: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

TECHNOLOGY OVERVIEW

          หุ่นยนต์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์ที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง ซึ่งอาจจะเป็นโซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่ หรือติดตั้งอยู่บนหลังคาขนาดใหญ่ หรือ เป็นแผงลอยน้ำเพื่อใช้ทดแทนการทำงานที่ใช้คนทำความสะอาด หุ่นยนต์สามารถออกแบบให้เป็นติดตั้งอยู่กับแผงที่มีขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร (แบบอัตโนมัติ) หรือ เป็นแบบเคลื่อนที่อิสระที่ต้องมีคนคอยควบคุม

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

การนำไปใช้ทดแทนคนในการทำความสะอาดแผลโซล่าร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปพลังงาน

Share:

OTHER