เครื่องทอดไข่ดาว

เครื่องทอดไข่ดาว

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีการจัดการ
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL7 ผลของการพัฒนาขั้นสุดท้ายได้ถูกสาธิตในสภาวะการทำงานแล้ว
RESEARCHER TEAM: รองศาสตราจารย์ ศุภโชค แสงสว่าง

TECHNOLOGY OVERVIEW

เครื่องทอดไข่ดาวอัตโนมัติสามารถทอดไข่ได้อย่างต่อเนื่อง

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

เครื่องทอดไช่ดาวนี้สามารถนำใช้ในโรงแรมหรือร้านอาหาร

Share:

OTHER