เส้นพาสต้าอบแห้งเสริมคุณค่าจากแป้งมันเทศสีม่วง

เส้นพาสต้าอบแห้งเสริมคุณค่าจากแป้งมันเทศสีม่วง

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL4 องค์ประกอบที่สำคัญได้ถูกสาธิตในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว
RESEARCHER TEAM: รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

TECHNOLOGY OVERVIEW

ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารฟังก์ชั่นจากการลดใช้แป้งสาลีในการผลิตเส้นพาสต้าโดยการทดแทนด้วยแป้งมันม่วง โดยจะคงลักษณะที่ดีของเส้นพาสต้าแต่มีส่วนของฟังก์ชั่นการต่อต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้น ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำลง และสีของเส้นพาต้าเป็นสีม่วงอ่อน

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

ผลิตภัณฑ์เป็นเส้นพาต้าม่วงอ่อนที่มีฟังก์ชั่นของการต่อต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้นและมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำลง

Share:

OTHER