ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV)

ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV)

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL9 เทคโนโลยีที่พร้อมส่งมอบไปสู่การใช้งานจริง จนสามารถทดสอบการใช้งานและ การติดตามผลการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
RESEARCHER TEAM: ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ

TECHNOLOGY OVERVIEW

ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการวิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น้ำแบบมีสายเพื่อใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม  โดยโครงการความร่วมมือกับ ปตท. สผ. และ เครือข่ายวิจัยพัฒนา ประดอบด้วย ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

เป้าหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะของยานด้วยการพัฒนาระบบโซนาร์หรือเครื่องส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง เพื่อสำรวจสิ่งกีดขวางใต้น้ำ  มีระบบควบคุมเสถียรภาพเพื่อให้ยานยนต์ทำงานอย่างสมดุล มีระบบกล้องบันทึกภาพนิ่ง และกล้องบันทึกวีดีโอความละเอียดสูงและระบบสื่อสารกลับมายังคอมพิวเตอร์ควบคุมบนเรือ  จากการทดสอบการทำงานในทะเลจริงสามารถทำงานได้ที่ระดับความลึก  60 เมตร สามารถทำงานได้นาน  5 ชั่วโมงโดยการเก็บภาพแบบต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/CASMETH/

Share:

OTHER