ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด