ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยฯ