ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 2 สำนักวิจัยฯ