ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการตกกระแทก จำนวน 1 ชุด