ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องตัดด้วยแรงดันน้ำ จำนวน 1 ชุด