ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค. 65)