ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิง