ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุน