ผู้ชนะการเสนอราคา ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจำลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง