ประกาศผู้ชนะ เครื่องรีดเส้นพลาสติกสำหรับงานพิมพ์ 3D แบบสกรูเดี่ยว