ประกาศผู้ชนะ ชุดทดลองระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำในยานยนต์ไฟฟ้า