ประกาศผู้ชนะ ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสำหรับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก