ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อนคุณภาพสูง