ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองการจัดการพลังงานขั้นสูง