ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองการจัดการพลังงานไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบสมาร์ทกริด