ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องสร้างลายและตัดไม้ พลาสติก ระบบอัตโนมัติ