ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำห้องไร้การสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า