ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า