มจพ. รั้งอันดับ 10 ม.ไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย โดย THE- Times Higher Education

ฮิต: 1626

มจพ. รั้งอันดับ 10 ม.ไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย โดย THE- Times Higher Education

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รั้งอันดับ 10 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับ 501+ ของเอเชีย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย THE Asia University Rankings 2022

Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2022 ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 23 มหาวิทยาลัย โดย มจพ. รั้งอันดับ 10 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 501+ ของเอเชีย ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย คือ ม.เกษตร ม.นเรศวร ม.สงขลาฯ ม.มหาสารคาม ม.ศิลปากร ม.บูรพา และ มศว.

การจัดอันดับ Asia University Rankings 2022 ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 25, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 7.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วเอเชียเข้าร่วมการจัดอันดับครั้งนี้รวม 616 มหาวิทยาลัย

เมื่อดูผลคะแนนตามรายตัวชี้วัด แม้ มจพ. จะได้รับการจัดอันดับเอเชียตกลงจากปีก่อน แต่ผลคะแนนรวมกลับดีขึ้น โดยตัวชี้วัดที่ทำได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

สำนักวิจัยฯ ขอขอบคุณนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยรอบด้านและเป็นที่ประจักษ์ ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ’

ดูข้อมูลจัดอันดับได้ที่ เว็บไซต์ THE