มจพ. จับมือ SYNTECH ยกระดับงานวิจัย ตอกย้ำความสำเร็จ มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

ฮิต: 105

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ คุณรัศมี สืบชมภู รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด พร้อมด้วย และรองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างพันธมิตรงานวิจัย ร่วมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  พร้อมกันนี้ ได้พาเยี่ยมชม ศูนย์ Innovation and Startup Alliance Accelerator Center (ISSAC), ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (Col-DEM) ที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ห้องปฏิบัติการไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ,ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
การนี้มีคณะผู้บริหารของทั้งสององค์กร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้
ณ ห้องประชุม Cloud ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566