มจพ. ส่ง 2 นวัตกรรมร่วมโชว์เวทีนานาชาติเจนีวา

ฮิต: 72

 มจพ. ส่ง 2 นวัตกรรมร่วมโชว์เวทีนานาชาติเจนีวา

มจพ. ส่ง 2 นวัตกรรมร่วมทัพ วช. เข้าประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 นี้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมส่ง 2 ผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม ในเวทีระดับนานาชาติ งาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง จำนวน 128 ผลงาน จาก 38 หน่วยงาน ทั้งในระดับเยาวชนและนักวิจัย นักประดิษฐ์ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยผลงานนวัตกรรมของ มจพ. ที่เข้าร่วม มีดังนี้

  • การออกแบบและพัฒนาหมอนรองคอต้นแบบในการตรวจจับเสียงกรนด้วยเทคนิคสมองกลฝังตัวสำหรับผู้สูงอายุที่มี ปัญหานอนกรน

  • เกมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ผลงานโดย ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และคณะ ซึ่งภายในงานฯ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 40 ประเทศ

 

สำนักวิจัยฯ ขอเชิญชวนชาว มจพ. ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักวิจัยร่วมโชว์ศักยภาพในเวทีระดับโลก