สวท. หนุนนักวิจัยช่วยสถานประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนโรงงานผลิตน้ำจิ้มสุกี้

ฮิต: 123

สวท. หนุนนักวิจัยช่วยสถานประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนโรงงานผลิตน้ำจิ้มสุกี้

รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา นำทีมผู้ประสานงานโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม Talent/Academic Mobility ประจําปีงบประมาณ 2565 สำนักวิจัยฯ เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกวนน้ําจิ้มสุกี้ ณ บริษัท ฟู๊ดดิเมจิคัล จำกัด จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีนักวิจัย มจพ. ผศ.ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ และ รศ.ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์ เข้าให้คำปรึกษาการออกแบบ สร้าง และปรับปรุงหม้อกวนแบบ 2 ช้ัน และออกแบบการติดตั้งชุดเทอร์โมไซฟอนใบกวนต้นกําลังและชุดควบคุมสภาวะการผลิต ให้กับสถานประกอบการ บริษัท ฟู๊ดดิเมจิคัล จำกัด จ.ปราจีนบุรี
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนศักยภาพการวิจัยเพื่อช่วยแก้ไขโจทย์ปัญหาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ โดยชิ้นงานนี้สามารถเพิ่มกําลังการผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุกี้และลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ลด เวลาในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและพลังงานให้กับสถานประกอบการ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความพูดว่า "จุดคัดกรอง OOD MAGAL"
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ เครื่องทำน้ำอุ่น