ปฏิทินการให้บริการคลินิกจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนมีนาคม 2567

ฮิต: 29

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มจพ. รับบริการให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และตรวจสอบเอกสารการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ตารางการให้บริการประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
27 มี.ค. 67 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
** ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมงต่อ 1 การจอง
 
** สถานที่ให้บริการ: ห้องสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชั้น 8 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เปิดจองวันและเวลาในการรับบริการแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ !!
โดยลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3HnOUQw
 
** สงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะผู้ที่จองผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น
 
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kmutnb-rec@stri.kmutnb.ac.th