สวท. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ครบ 218 ปี

ฮิต: 109

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ครบ 218 ปี
 
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565