สวท. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

ฮิต: 126

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีของแผ่นดินและประเทศชาติ  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์