สวท. เสริมทักษะการสร้าง E-Book ง่ายๆด้วยตนเอง

ฮิต: 75

สวท. เสริมทักษะการสร้าง E-Book ง่ายๆด้วยตนเอง

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้โปรแกรมสำหรับจัดทำ E-Book ในรูปแบบ Flipbook โดยมี นางจิตติมา สุวรัตน์ หัวหน้าสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และของการจัดงาน วิทยากรโดย นายถนอม อุ่นประเสริฐ
 
ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ
  • การสมัครใช้งาน flipbook online
  • การสร้างและการแก้ไข flipbook
  • การสร้างตู้หนังสือเสมือน (Bookcases)
  • การ Share Book
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบ e-Book ให้น่าสนใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ห้องข่าว และ ข้อความ