สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำบุญครบรอบ 16 ปี

ฮิต: 126
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีทำบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สำนักวิจัยฯ ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร ของ สวท. ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมงานทุกคน