สำนักวิจัยฯ สืบสารประเพณีวันสงกรานต์

ดู: 5

ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระในเทศการวันสงกรานต์  เพื่ออนุรักษ์ สืบสารและส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 

ภาพข่าว