***ขยายเวลา*** ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฮิต: 909

***ขยายเวลา*** ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

*** หัวหน้าโครงการ สามารถสมัครขอรับทุนได้จำนวน 1 โครงการต่อปีงบประมาณเท่านั้น (เฉพาะทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย) และไม่ติดค้างทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ลงไป ***

☺️ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/429K4if

 นักวิจัยที่สนใจให้ดำเนินการดังนี้

1.ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/) โดยแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมกับประวัตินักวิจัยในระบบ DRMS ให้เรียบร้อย (ไม่ต้องส่ง hard copy) 

2. ส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  (hard copy) มาที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

☺️ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- ประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ ด้วยการสัมภาษณ์ (1 – 30 มิ.ย. 66)

- รับรองผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ (12 ก.ค. 66)

- ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน (25 ส.ค. 66)

- ทำสัญญารับทุน  (4 – 15 ก.ย. 66)

- เริ่มโครงการ (1 ต.ค. 66)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
​ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1506, 1513, 1514
Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2
Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI