ประกาศรับสมัคร ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดู: 259

Call for Proposal !

Research Fund for Postdoctoral and Doctoral Program (2021-2022)

 

  • Postdoctoral Fellowship Program

Fellowships available for foreign Ph.D. graduates to develop a one year excellent research project at KMUTNB.

 

  • Doctoral Research Scholarships

Scholarships available for young foreign academics to undertake a three year Ph.D. study at KMUTNB.

 

Download all Application documents from our website, Link or QR code:

    Website : https://stri.kmutnb.ac.th/new/index.php

    Link : http://bit.ly/301w77a

    QR code :

 

 

Fellowship grantor:

KMUTNB 60-year Fund for Doctoral and Postdoctoral Research

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

1518 Pracharat 1 Road,Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800

Tel. +66 (02) 555 2000 ext. 1514  Fax +66 (02) 556 1306

Email : sophit.j@stri.kmutnb.ac.th, chaniga.c@stri.kmutnb.ac.th