มูลนิธิทาคาฮาชิ เปิดรับสมัครทุนการดำเนินโครงการ/วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันนี้ 24 ส.ค. 65

ดู: 51

หน่วยงาน : มูลนิธิทาคาฮาชิ

ทุน : ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ/วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วงเงิน : 50,000-100,000 บาท

สำหรับ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ระยะเวลา : ยื่นเสนอภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 มายังอีเมล์ research.net@stri.kmutnb.ac.th

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z-WvwCoAzhy1MwQ1CjCSrzDsrBUE0pcj 

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยฯ โทร 02 555 2000 ต่อ 1506