สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาศึกษาฯ

ฮิต: 26

 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อเชื่อมท่อจากบ้านเรือนเข้าระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่1 ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.00-15.00 น.