กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาฯ (ยื่นข้อเสนอ 16 ก.ย.นี้)

ฮิต: 18

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยออกแบบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network)  สามารถยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 16 ก.ย.2565 เวลา 8.30-16.30 ณ กองทุนพัฒนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เอกสารดาวน์โหลด