กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานฯ ชี้แจงโครงการ 11 พ.ย. และยื่นข้อเสนอฯ 25 พ.ย. 65

ฮิต: 88

 กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก)

ยื่นข้อเสนอโครงการ วันที่ 25 พ.ย. 2565

ซักซ้อมความเข้าใจการนำเสนอฯ วันที่ 11 พ.ย. 65 เวลา 11.00 น.