ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 66

ฮิต: 112

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

เนื้อความ :

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2566 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 update300123.pdf
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_update300123.docx
proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_update300123.pdf

Cr. https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11660