บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงาน IDE ปี 2566 ภายในวันที่ 6 ก.พ. 66

ฮิต: 88

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงาน IDE ปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC_Call for Proposal_IDE_66rev_06.01.66.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IDE_66 rev3_06.01.66.docx
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. ฉ ใช้งาน 20221228.pdf

Cr. https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11652