กรมธุรกิจพลังงาน มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันฯ ยื่นข้อเสนอ 26 พ.ค. 66

ฮิต: 147

สิ่งที่ส่งมาด้วย https://tiny.cc/hao5vz