เชิญชวนนักวิจัย มจพ. ที่สนใจยื่นของบประมาณทุน ววน. ปี 2568

ฮิต: 288

ผู้สนใจยื่นขอทุน ววน. เตรียมตัวให้พร้อม

กลับมาอีกครั้ง.....Workshop การใช้งานระบบ NRIIS อย่างไรให้ได้ทุน ววน.

 

เชิญชวนนักวิจัย มจพ. ที่สนใจยื่นของบประมาณทุน ววน. ปี 2568 และผู้สนใจ เข้าร่วม Workshop การใช้งานระบบ NRIIS อย่างไรให้ได้ทุน ววน. แบบออนไลน์ (Zoom meeting)

รอบที่ 1 วันที่ 13 มิ.ย. 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 15 มิ.ย. 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2566

ได้ที่ https://forms.gle/icj6KDd7Qf2L4dux7 

 

** นักวิจัยที่จะยื่นขอทุน ววน. ปี 2568 จะต้องผ่านการเข้าร่วม Workshop ทุกโครงการ **