สนข. มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเกษตรฯ ยื่นข้อเสนอวันที่ 8 พ.ค. 2567

ฮิต: 54