กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อยกระดับการให้บริการรถแท๊กซี่ให้มีความปลอดภัยฯ ยื่นข้อเสนอวันที่ 26 เม.ย. 2567

ฮิต: 30