สนข. จะจ้างที่ปรึกษาการศึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลฐานและการประเมินการลดก็าซเรือนกระจกฯ ยื่นข้อเสนอวันที่ 20 พ.ค. 2567

ฮิต: 31